Văn phòng Tổng quan

Tên văn phòng

Imai gyoseishoshi-lawyer office

 

Địa điểm

GS Plaza Sakuragi-cho 7F,

1-46-1, Hanasaki-cho, Naka-ku,

Yokohama, Japan

 

Điện thoại

045-334-8121

 

FAX

045-334-8122

 

E-mail

info@imai-gyosei.com

 

Giờ mở cửa

Thứ hai - 10:00 thứ Bảy sáng - 7:00 pm ngày lễ
Đóng cửa Chủ Nhật


Đối với e-mail tham khảo ý kiến, 24 giờ tiếp nhận của chúng tôi.

 

Đại diện

Kota Imai 

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク