Welcome to Imai Gyosei-Shoshi Office

Kami ay ang mga abogado ng imigrasyon ng specialty ng visa application. Samakatuwid, ang problema tungkol sa visa sa Japan ay malulutas. Mangyaring huwag mag-atubiling kumonsulta tungkol sa kasal visa, trabaho visa, permanenteng paninirahan visa,matagalang residente visa, travel visa, visa ng presidente at ang pagtatayo ng kumpanya atbp. Ang unang konsultasyon fee ay libre.

 

TEL : 045-334-8121(Hapon / Ingles) 

 

skype : Imai Office

 

FAX : 045-334-8122

 

E-MAIL : info@imai-gyosei.com

Yokohama
English
Chinese
Korean
Tagalog
ungkol sa amin
SERBISYO at mga rate ng
Access
Mga Link
Makipag-ugnayan sa
Thai
Vietnam
Russian
Spanish
Portuguese

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク