แผนที่

1 นาทีเดินจากสถานี Sakuragi-cho

โดยรถไฟ: JR บรรทัด (Negishi บรรทัด / โยโกฮามา / ที่ 2B รถไฟใต้โยโกฮามาเทศบาลดิน (เส้นสีน้ำเงิน) Sakuragi-cho สถานีใต้ออกก่อน

 

รถยนต์: หลวงรวดเร็ววารสารบรรทัดไทม์ออก 3

 

※เป็นอาคารที่ไป 'เฟรมของกล้วยไม้'

 

GS Plaza Sakuragi-cho 7F, 1-46-1, Hanasaki-Cho, Naka-ku, Yokohama,  Japan

   

โทร: 045-334-8121   /   โทรสาร: 045-334-8122

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク