เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Imai Gyoseishoshi-lawyer office

 

ที่อยู่

GS Plaza Sakuragi-cho 7F,

1-46 -1, Hanasaki-Cho, Naka-ku,

Yokohama, Japan

 

TEL

045-334-8121

FAX

045-334-8122  

 

E-MAIL

info@imai-gyosei.com

 

เวลาทำการ

จ.- ส.และวันหยุดราชการ เวลา  10:00〜19:00

หยุดทุกวันอาทิตย์

 

สำหับผู้ติดต่อทางอีเมล์สามารถติดต่อได้24ชม.

 

ตัวแทน
KOTA IMAI

 

・หน่วยงานการบริหารของผู้สมัครคนเขียนหนังสือ Immigration Bureau (ด้านข้าง) เลขที่ 94, 10 สาย

・สมาชิกคณะกรรมการบริหารคานากาว่าคนเขียนหนังสือ

・ทะเบียนเลขที่เลขที่ 10091367 ของญี่ปุ่นสภาบริหารคนเขียนหนังสือ

・VICSสังกัด(คณะกรรมการการศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการต่างประเทศในการบริหารคนเขียนหนังสือ)

・อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเยี่ยมชมของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

HOME
MAIL

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
短期滞在査証申請
帰化申請
永住許可申請
在留特別許可
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
顧問業務
報酬
お問い合わせ
アクセスマップ
Q&A
個人情報保護方針
業務内容
事務所概要
リンク